Adminka

18. září 2009 v 18:55 | Lady*Citrus
No, tak jsem normoš holka, ale to napíše skoro každej, jak jsem si všimla, takže já začnu jinak je mi 13 a můj pravý blog je {xxx}, ten zruším ale blog {xxx} si nechám, protože ten mě docela baví... Tadyk wám sem budu dávat vlastně všechno, ale prostě taky o všem možným tadyk budu psát. Moje oblíběné písničky {xxx} , {xxx} , {xxx} , a ještě jich je hodně, třeba taky od leoe Mareše, od Avril Lavigne, Shakira, tak je na vzdáleném místě od Miley, ale třeba ještě hodně písniček od Miley Cyrus. Ale Eminem teda moc nemusím asi tak stejně jako učení... Oblíbeně obrázky jsou většinou s citronem...

Cypriš - Šťastný a milující

Potřebuje prosté srdce, které dává radost druhým. Zdravý a šťastný člověk, který se dokáže skutečně těšit ze života. Optimistický. Má rád pohodu a klid rodinného prostředí. Učí se milovat a být milován. Je obětavý, věrný a přátelský a tolerantní. Věří ve šťastný průběh života i v nové začátky. Občas se projeví jeho lenost a pak nadává, že mu štěstí uniká.

Život je změna, změna je energie, energie je láska a láska je Bůh, Bůh je život. Kruh je tím uzavřen. Přesto se stále rozpíná, nikde nezačíná ani nekončí, trvá věčně, důležitý je vždy přítomný okamžik, toho si buď vědom. Ve vztahu ke svému partnerovi se vždy měníš k lepšímu, i tvůj partner se ve vašem vztahu mění, tím, že dochází k většímu uvolnění ve vztahu, máte možnost být každý sám sebou a je tak vytvořen i prostor pro společnou lásku. Každá láska je pro tebe ta osudová. Věř ve štěstí v lásce. Dokážeš odhadnout příležitost a poznat pravé naplnění v lásce. Cypřiš má nejraději povolání vyžadující neustálý kontakt s lidmi, kdy může pracovat do jisté míry sám a nikdo neomezuje jeho rozlet a nezkrotné nadšení. Výborně se uplatní i jako průvodce v cestovní kanceláři, řidič kamionu, pilot a podobně. Jeho kariéra však nebývá závratná, protože se o společenský postup nijak nesnaží. Naopak se často vyhýbá všemu, z čeho by mohl mít potíže, jež by narušovaly jeho štěstí. A přitom největší překážka v cestě za štěstím je jeho touha vyhýbat se náročným a stresujícím situacím.

Potřebuje jen pochopit, že někdy je nutné stát si na svém a zariskovat, jinak se nepohne kupředu.

Charakteristika znamení KrysaTa, jež zprostředkuje, napravuje a rozhodne.

Charakteristika: Chytrá, družná, okouzlující, veselá, plná energie, tvořivá, čestná i chamtivá, přízemní, podezřívavá, únavná a riskující.

Rada pro krysu: Zvažuj chytře. Rozhoduj se rozumně a prozíravě. Uvědom si, že za všechno další sama neseš odpovědnost.

Je třeba si zachovat jasnou hlavu. Pokud ti někdy jde o spor, nebo se musíš v nějaké věci rozhodnout, zůstaň přitom čestná a mysli na dlouhodobé důsledky. Také se ti může stávat, že budeš konfrontována se záležitostmi minulosti.

Krysy mají příjemný zevnějšek, jsou zajímavé, cílevědomé, pracovité a snaží se dosáhnout bohatství. Jsou šetrné, rády shromažďují peníze, když je ovšem někdo nebo něco zaujme, zapomenou i na svoji šetrnost. Štědré jsou pouze k tomu, koho milují. Jsou pečlivé až velmi pedantské, bývají přehnaně pořádné. Často je však jejich jednání nelogické. (že by strategie?) Dokáží překonat různé překážky, nevzdávají se lehce a dosáhnou většiny svých předsevzetí. Neumějí se často ovládat, takže hněv je jejich kamarád a ten má ještě dvě věrné kamarádky, výbušnost a vznětlivost. Obvykle jsou čestné a otevřené (někdy příliš).

Jejich zdrojem je cit pro harmonii. Tato harmonie je vědomí, že všechny celky jsou složeny z navzájem se doplňujících polovin: žena doplňuje muže, světlo tmu, zlo stojí u vzniku dobra a dobro dává význam zlu. Pokud se někdo pokusí říct Kryse nějaký strnulý názor, ona hned nabídne rychle opačný pohled na věc. Ona ví, že každá pravda je vyvážena pravdou opačnou. Když se dá jednou cestou, bude přemýšlet, zda ta druhá neskýtá něco, co té první chybí. Jakmile se do této pasti Krysa chytí, je schopna pročekat celý život. Přitom se bude však usmívat- nezaujme žádný postoj a nevytvoří si tak ani nepřátele. Žádný problém. Nic se neděje.

První životní etapa Krysy probíhá většinou klidně bez větších potíží. Druhá část života může být velmi bouřlivá, Krysa může kvůli neúspěchu ztratit hlavu. Podzim života bývá uspořádaný a stáří klidné natolik, jak jen si to lze přát.

Ideálními společníky pro společný život s Krysou je Drak, který jí dá svou sílu a ona jemu kritický rozum, Opice ji očaruje, dokonce i v případě, že si z ní dělá jen legraci a Buvolem se cítí v bezpečí. Krysa si také rozumí s Hadem, Tygrem, Kohoutem, Psem, Zajícem, Vepřem a jinou Krysou. Ten, kdo se k ní nehodí, a komu se má zdaleka vyhnout je Kůň a Ovce.

Sechmet

Její jméno znamená 'Mocná' a svou podstatou je válečná bohyně. Bývá označována za matku vládce. Všude šíří hrůzu, podléhají jí Sethovi stoupenci, dokonce i had Apop. Bývá zobrazována jako lvice nebo žena se lví hlavou. Jejími zbraněmi jsou šípy, 'jimiž prostřeluje srdce', z jejího těla šlehá plamen.

Lidé tohoto znamení jsou pevní, sebevědomí, vytrvalí, tvořiví, energičtí a mají silnou vůli. Jsou obdařeni skvělým pozorovacím talentem a nepřehlédnou žádnou maličkost, kterou třeba ostatní vůbec nevnímají. Rychlost je další jejich předností, někdy se však příliš dravě ženou za svým cílem a neohlížejí se na druhé. Jsou to dobrodruzi, kteří nevydrží na jednom místě a zásadně se vyhýbají samotářskému způsobu života.

Sinha

Odpovídá vítězoslávě a triumfu, vítězství nad přírodními silami, smrtí a sebou, což umožní žeň plodů života člověka tím, že plně využívá své osobní kvality a nadání. Vývoj člověka v jeho zvoleném poli působení přinese moc a ovládání svého okolí.

Charakteristika: živost, osvobození, síla, vyslovit "ano" životní síle, tvořivost, sexualita, radost, láska, extáze všeobjímající jednoty. Největší rozkoš spočívá ve svobodě být sami sebou, se vším, čím jste. Přitakejte životní síle, která se vyjadřuje vaším tělem, vašimi pocity a myšlenkami. Pokud milujete a přijímáte síly v sobě, poznáte, že nic špatného neexistuje. Radujte se ze své divoké, nespoutané vitality.

Otázka: Stojíte za tím, co vám přináší rozkoš?

Rada: Udělejte to, co je vám vlastní! Do toho!

Opice

Pýcha versus pokora. Je přátelská a oblíbená, živá, vitální a dovedná. Dokáže však být i ješitná a namyšlená. Dokáže se zaseknout ve způsobech, kdy už staré způsoby chování nefungují. Dovoluje, aby jí pýcha bránila v osobním vývoji. Marně dokáže zápasit se situací, nad níž už ve skutečnosti nemá žádnou kontrolu. Pokud si osvojí schopnost podívat se na záležitost i z druhého pohledu, pak je ochotna se učit. Pochopí, že úspěch občas vyžaduje nějakou oběť. Naučí se nechávat věci, ať se dějí bez potřeby proces ovládat. Je tolerantní.

Říká se, že Opice je jedno z nejšťastnějších znamení a ti, kteří se narodili v jejím vlivu, budou mít v životě štěstí na své straně, ať již jde o manželství, děti, obchod, či peníze.

Poselství pro opici: Tvůj život je uvězněn v bublině představ stejně jako homunkulus v laboratorní zkumavce. Vynakládáš mnoho energie na její vytvoření a čas od času musíš přinést, aby mohly být uvězněné síly opět uvolněny, což vyžaduje přirozeně další energii. Bez oběti a bez zničení jisté části svého iluzorního světa, svého života v představách a ne v realitě, budeš stagnovat, pohybovat se v začarovaném (ďábelském) kruhu, síly ti budou ubývat a budeš stále neduživější. Nezapomínej, že zničen bude jen obraz, představa. Pravdu nelze zničit, destrukce se jí netýká.

Pochop, že jsi stvoření a ne stvořitel. Podléháš vyšším zákonům, větším a obsáhlejším souvislostem. Najdeš tak svůj vnitřní klid a svou životní dráhu, nad kterou bude zářit ta pravá hvězda. Dojdeš k poznání, že všechny ostatní hvězdy jsou produktem Hollywoodu. Hezké obrázky, na pohled okouzlující, ale ve skutečnosti jen z krepového papíru.

Partneři: Květina, Krokodýl.

Losos

Je symbol obrovské síly a energie. Na své cestě zdolává mnoho překážek. Od přírody je vybaven očividnou mrštností a hbitostí, které mu putování ulehčují. Losos je posvátným držitelem moudrosti a vnitřního vědění a navzdory silným říčním proudům se vždy vrací na místo svého stvoření. Jeho odhodlání je puzeno moudrostí instinktu a vnitřního vědění, jež podléhá záměru, který žádné vnější síly neohrozí. Tak jako kruh dokončuje losos to, co začal a přivádí tak životní události a cykly k dovršení a uzavření.

Lidé narození v tomto znamení ctí každé setkání v životě jako shromáždění moudrosti. Losos je učí, že i když se jim zdá, že je život odstrkuje, mohou se napojit na skryté zdroje svého lidského ducha a osobního vnitřního vědění. Cesta nemusí být snadná a proudy veřejného mínění pro ně nemusí být příznivé, ale oni se mohou rozhodnout ctít svou moudrost a instinktivně dělat to, co je správné.

Tito lidé jsou rození vůdci. Mají obrovské sebevědomí, které nikdo nemůže přehlédnout. Chtějí vládnout. Snaží se druhé chránit, jsou ochotni nést za druhé odpovědnost a přinášet i oběti. Pokud dojdou k závěru, že je pak ostatní spíše využívají a nepociťují jejich dostatečnou úctu, prostě odejdou jinam.

Sympatie a důvěru budí jejich velkorysost a kouzlo osobnosti. Někdy jsou jinými obviňováni z nadřazenosti, někdy se nechají omámit svou iluzí neomylnosti a dokonalosti. Nesmí zapomínat radit se s ostatními, dát jim prostor, nevnucovat všem své názory, i když je Losos o jejich správnosti naprosto přesvědčen. Rádi si dokazují svou připravenost a schopnosti okamžitě reagovat.

Rádi riskují, ale někdy prostě narazí. Pokud nastane nějaký problém, chápou jej jako další výzvu a opět se vrhnou do práce. Aktivita je pro ně typická.

V partnerství si dovedou s druhými jen tak pohrávat, pokud se však vztah stane vážným, odevzdají celé své srdce a partnera hýčkají. Na oplátku žádají přímé jednání. Upřímnost je jim nadevše. Chtějí připomínat své úspěchy a výjimečnost. Pokud prokouknou špinavou hru, odejdou a už se nevrátí.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama